Шановні колеги! 

Вітаємо Вас на офіційному веб-сайті фахового видання S.P.A.C.E. / Society, Politics, Administration in Central Europe

 

Рік заснування: 2016

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Свідоцтво про державну реєстрацію: 

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових  електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з політичних наук на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, відповідно до Наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241 (Додаток 9).

Періодичність: виходить 6 разів на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)