ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Маршалек-Кава Джоанна, доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політичної  системи Польщі, Університет Миколая Коперника в Торуні, м. Торунь, Польща

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР:

Яковлев Денис Вікторович, доктор політичних наук, професор, декан факультету психології, політології та соціології, Національний університет «Одеська юридична академія»

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Багінський Андрій Владиславович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри соціології, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Єнін Максим Наімович, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Єременко Олександр Михайлович, доктор філософських наук, професор, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кононов Ілля Федорович, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології, Луганський національний університет імені Т. Шевченка, професор кафедри філософії та соціології філософського факультету, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Кройтор Артем Вікторович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політичних теорій, Національний університет «Одеська юридична академія»

Куцепал Світлана Вікторівна, доктор філософських наук, професор, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

Наумкіна Світлана Михайлівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і права, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Перегуда Євген Вікторович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук, Київський національний університет будівництва і архітектури

Смола Лідія Євстахівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри видавничої справи та редагування, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського

Цвих Володимир Федорович, доктор політичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Щудло Світлана Андріївна, доктор соціологічних наук, професор, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Ярова Ліліана Вікторівна, доктор політичних наук, професор, Національний університет «Одеська морська академія»

Курбатов Сергій Володимирович, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, афілійований науковий співробітник, Центр російських та євразійських досліджень Університету Уппсала, Швеція

Csepeli György, доктор соціології, професор, професор кафедри міждисциплінарної докторської програми соціальних досліджень, Будапештський університет імені Лоранда Етвеша, Угорщина

Długosz Piotr, доктор соціологічних наук, професор, University of Rzeszów, Rzeszow, Польща

Gerald M. Steinberg, професор кафедри політології, Університет імені Бар-Ілана, Ізраїль

Harris Kevan, доктор філософії, доцент, Каліфорнійський університет (UCLA), США

Mirica Stefania-Cristina, доктор філософії, Університет «Dunarea de Jos», м. Галац, Румунія

Wedel Janine, доктор філософії, професор Школи публічної політики Університету Джорджа Мейсона, Університет Джорджа Мейсона, США

Zielinska Maria, габілітований доктор філософії, професор, директор соціологічного інституту Зеленогурського університету, Зеленогурський університет, Польща