Головний редактор:

Яковлев Денис Вікторович, доктор політичних наук, професор, декан факультету, психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», Національний університет «Одеська юридична академія», Україна, h-індекс 8, ORCID 0000-0003-2828-4669

Редакційна колегія:

Багінський Андрій Владиславович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри соціології КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна, h-індекс 2, ORCID 0000-0001-5633-4614

Єнін Максим Наімович, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна, ORCID 0000-0002-3835-2429

Єременко Олександр Михайлович, доктор філософських наук, професор, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна, h-індекс 3, ORCID 0000-0002-6681-7211

Кононов Ілля Федорович, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології Луганського національного університету ім. Т. Шевченка, професор кафедри філософії та соціології філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна, h-індекс 6, ORCID 0000-0002-9253-6261

Кройтор Артем Вікторович, кандидат політичних наук, доцент, доцент політичних теорій, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, ORCID 0000-0003-4652-7441
 
Кутуєв Павло Володимирович, доктор соціологічних наук, професор, Національний технічний університет України, Україна, h-індекс 6, ORCID 0000-0002-6997-6306, SCOPUS ID 57205562092 h=1

Курбатов Сергій Володимирович, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та афілійований науковий співробітник Центру російських та євразійських досліджень Університету Уппсала, Швеція, h-індекс 10, SCOPUS ID, Researcher ID U-4852-2017, ORCID 0000-0002-8929-7562

Наумкіна Світлана Михайлівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і права Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Україна, ORCID 0000-0002-2268-5181

Перегуда Євген Вікторович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна, h-індекс 8, ORCID 0000-0001-7561-7193, Researher ID O-8559-2018

Смола Лідія Євстахівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри видавничої справи та редагування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського, Україна,   h-індекс 3,   ORCID 0000-0003-3780-5163,   Researcher ID I-3156-2018

Туляков Вячеслав Олексійович, доктор юридичних наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, h-індекс Scopus – 0, h-індекс Web of Science – 0, h-індекс Google Scholar – 11, SCOPUS ID ‑ 36163742000, orcid.org/0000-0002-2716-7244

Цвих Володимир Федорович, доктор політичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, h-індекс 6, ORCID 0000-0003-3106-7454, SCOPUS ID 57209736057, h-індекс Scopus 1,

Шапошникова Ірина Василівна, доктор соціологічних наук, професор, декан соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету, Херсонський державний університет Україна, h-індекс 1, ORCID 0000-0002-3897-7947

Щудло Світлана Андріївна, доктор соціологічних наук, професор, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна, h-індекс 6, ORCID 0000-0002-5038-5290, Researcher ID P-5659-2015.

Ярова Ліліана Вікторівна, доктор політичних наук, професор, Національний університет «Одеська морська академія», Україна, h-індекс 5, ORCID 0000-0002-7462-9069

Harris Kevan, доктор філософії, доцент, Каліфорнійський університет (UCLA), США, h-індекс 8, ORCID 0000-0003-2660-3638, Researcher ID F-1254-2011,

Csepeli György, доктор соціології, професор, професор кафедри міждисциплінарної докторської програми соціальних досліджень, Будапештський університет імені Лоранда Етвеша, Угорщина,
h-індекс 22, Researcher ID G-5757-2016, ORCID 0000-0002-9331-058X

Steinberg Gerald M., доктор філософії, професор Департаменту Політичних наук, Університет Бар Ілан, м. Бар Ілан, Ізраїль

Mirica Stefania-Cristina, доктор філософії, Університет «Dunarea de Jos», м. Галац, Румунія

Zielinska Maria, габілітований доктор філософії, професор, директор соціологічного інституту Зеленогурського університету, Зеленогурський університет, Польща, h-індекс 6, ORCID 0000-0003-2708-2774

Wedel Janine, доктор філософії, професор Школи публічної політики Університету Джорджа Мейсона, Університет Джорджа Мейсона, США, h-індекс 21, ORCID 0000-0003-1831-8087, https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=-igJ4bwAAAAJ.