ВІЙСЬКОВО-СТРАТЕГІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК КОМПОНЕНТА МІЖНАРОДНОГО ВІЙСЬКОВОГО ПАРТНЕРСТВА

  • О. А. Джус Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: військово-стратегічне партнерство, миротворча місія, миротворчий потенціал, військові навчання, військова взаємодія, военно-стратегическое партнерство, миротворческая миссия, миротворческий потенциал, военные учения, военное взаимодействие, military strategic partnership, peacemaking mission, peacemaking potential, military exercises, military cooperation

Анотація

Військово-стратегічне партнерство розглядається як ключовий напрям міжнародного військового співробітництва. Зазначається, що його основними компонентами є: розширення формату діалогу між керівництвом збройних сил певної держави і військовими структурами інших держав та міжнародних організацій; підготовка до спільних військових навчань, багатонаціональних операцій з підтримання миру; організація спільних навчальних заходів для військовослужбовців різних країн. Акцентується увага на такому засобі військово-стратегічного співробітництва як регулярні військові навчання, що дає змогу підтримувати оперативну сумісність. З’ясовано основні форми міжнародного військово-освітнього співробітництва. Визначені такі головні компоненти військово-стратегічного співробітництва як: механізми прямої багатосторонньої військової взаємодії – від короткочасних спільних навчань до ситуативних військових коаліцій і постійних військових альянсів, а також багатосторонні військово-політичні консультаційні механізми різного рівня; регіональні ініціативи у сфері безпеки, контртерористичні і антинаркотичні партнерства, пов’язані із протидією загрозам миру з боку недержавних суб’єктів; програми підтримки миротворчих місій регіональних інтеграційних об’єднань і програми створення регіонального та глобального миротворчого потенціалу.

 

Military strategic partnership is considered to be the key aspect of military cooperation. This notion encompasses
such crucial components as: expanding the possibilities for dialogue between the senior military leadership of one nation
and military bodies of other nations or international organizations; preparation and training for joint military exercises and multinational peacekeeping operations; establishing joint training and exercise programs for servicemen from all over the world. The article focuses on regular military exercises, as one of the methods of military strategic cooperation that allows to achieve and maintain interoperability. The article outlines the main formats of international military-educational cooperation. The following crucial components of military strategic partnership were identified: multilateral military liaison mechanisms – from short-term joint exercises to ad hoc military coalitions and standing military alliances, as well as multilateral military-political consultation mechanisms on various levels; regional security sector initiatives, counter-terrorism and anti-drug partnerships, connected with countering threats to peace from the non-state actors; support programs for regional integrated alliance peacekeeping missions and programs that help establish regional and global peacekeeping potential.

Біографія автора

О. А. Джус, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

викладач кафедри військової психології та політології

Опубліковано
2018-01-28