ПІДЙОМИ ТА СПАДИ ІЗРАЇЛЬСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ВІДНОСИН У ХХІ СТОЛІТТІ

  • А. О. Худолій Національний університет «Острозька академія»
Ключові слова: Ізраїль, Туреччина, Близький Схід, регіональна безпека, зовнішня політика, Израиль, Турция, Ближний Восток, региональная безопасность, внешняя политика, Israel, Turkey, Middle East, regional security, foreign policy

Анотація

У статті розглянуто двосторонні відносини між Ізраїлем і Туреччиною. Проаналізовано основні тенденції зовнішньої політики Тель-Авіву та Анкари упродовж останніх дев’яти років. Виокремлено основні напрямки зовнішньополітичної стратегії країн у регіоні Близького Сходу. Розглянуто особливості ізраїльсько-турецьких, американо-турецьких і американо-ізраїльських відносин в контексті дво- та тристороннього співробітництва. Висвітлено діяльність як Туреччини, так і Ізраїлю, спрямовані на стабілізацію ситуації у регіоні. У полі зору – політичні, військові, економічні та безпекові аспекти співробітництва та відносини між Ізраїлем і Туреччиною та низкою регіональних і світових акторів упродовж зазначеного періоду. Здійснено аналіз багатосторонніх відносин у світлі війни у Сирії. Виявлено та описано чинники, що виступають перепонами на шляху до плідного
розвитку двосторонніх відносин. Визначено пріоритети обох країн у регіональній політиці.

 

The article deals with bilateral relations between Israel and Turkey. The author has analyzed main tendencies of Tel Aviv and Ankara foreign policy over the last nine years. Major directions of these countries foreign policy strategies in the Middle East have been identified. The author has focused on the peculiarities of Israeli-Turkish, American-Turkish, American-Israeli relationships in the context of bilateral and trilateral cooperation. Foreign policy of Turkey and Israel are analyzed from the point of view of efforts made in order to stabilize the situation in the region. The author made accent on political, military, economic and security aspects of cooperation and relationships between Turkey, Israel, regional as well as world actors during the above mentioned period. Analysis of multilateral relationships was made in the light of war in Syria. Important factors that serve as obstacles on the road to fruitful development of bilateral relations were identified and analyzed. Priorities of both countries in the region are identified.

Біографія автора

А. О. Худолій, Національний університет «Острозька академія»

доктор політичних наук, професор кафедри політології

Опубліковано
2018-01-28