ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА В РОСІЙСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ ЩОДО УКРАЇНИ ЯК ПІДГОТОВКА ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

  • О. М. Рижук Університет «Україна»
Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційна війна, глобалізація, гібридна війна, информационная безопасность, информационная война, глобализация, гибридная война, information security, information war, globalization, hybrid warfare

Анотація

За часів інформаційного суспільства новітні інформаційні технології починають займати провідне місце в усіх
сферах суспільного життя. Інформаційна складова у міжнародних відносинах набуває вагомого значення. Протягом усього періоду незалежності України приділялася
недостатня увага інформаційній безпеці країни, а тому на
противагу політиці відкритих агресивних інформаційних
дій Росії в Україні постала потреба швидкого вирішення
питання захисту власного інформаційного простору.
Досліджуючи українсько-російські відносини з часів
розпаду СРСР, можемо констатувати, що російська пропаганда відносно України була жорсткою та мала відкритий
проросійський характер, незважаючи на інтереси сусідніх
країн і не беручи до уваги декларування дружніх відносин.
У російських діях відносно України простежувалося російське бажання дискредитувати Україну з різних боків. Через це в Україні було розгорнуто широке представництво російської інформаційної продукції. Зрештою, російська інформаційна експансія переросла у відрите збройне протистояння, що отримало назву «гібридної війни».

 

Due to current conditions of globalization the world enters the era of information society, where the latest information provision comes first, the information component
in state governing plays significant role. Unfortunately,
throughout the period of its independence Ukraine has not
paid proper attention to information security, so during the
open attack on Ukrainian information environment from
Russia’s side Ukraine had to solve rapidly protection of information security issues.
Exploring the information environment of Ukraine and
Russia, it is clear that Russian propaganda has always been
tough in its nature and was aimed at satisfying its own ambitions, neglecting the interests of neighbouring countries,
even after public declarations of friendly relations. Moreover, the Russian information policy approaches have traced
intention to discredit Ukraine in all possible ways, and the
activities of Russian media have satisfied these intentions
fully. Later on the information expansion of The Russian
Federation escalated into an armed conflict, which in today’s world is called “hybrid warfare”.

Біографія автора

О. М. Рижук, Університет «Україна»

здобувач кафедри суспільно-політичних наук,
глобалістики та соціальних комунікацій

Опубліковано
2018-01-29