ЕЛЕКТРОННА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

  • І. В. Тихоненко Чорноморський національний університет імені Петра Могили
  • О. О. Філоненко Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Ключові слова: електронна дипломатія, США, Twitter, Д. Трамп, публічна дипломатія, электронная дипломатия, публичная дипломатия, e-diplomacy, USA, D. Trump, public diplomacy

Анотація

У статті розглядаються особливості електронної дипломатії як нового інструменту ведення зовнішньої
політики держави у XXI ст. з огляду на поширення інформаційно-комунікаційних технологій. Механізми
електронної дипломатії проаналізовано на прикладі США
як держави, яка активно застосовує цей вид дипломатії.
Охарактеризовано інституційний рівень забезпечення
реалізації електронної дипломатії в США, а також її втілення у таких нових медіа, як Google, Facebook, Twitter.
Автори дійшли висновку щодо вагомості механізмів е-дипломатії у зовнішній політиці США, що підтверджено
практичним її застосуванням Президентом США Д. Трампом через соціальну мережу Twitter.

 

The article deals with the peculiarities of e-diplomacy
as a new instrument of foreign policy in the 21st century in
connection with the dissemination of information and communication technologies. The mechanisms of digital diplomacy are analyzed on the example of the United States as a
state that actively applies this type of diplomacy. In particular, the institutional level of implementation of e-diplomacy
in the USA is described, as well as its implementation in the
new media such as Google, Facebook, Twitter. The authors
came to the conclusion about the importance of e-diplomacy
in US foreign policy that confirmed by its practical application by US President D. Trump via Twitter’s social network.

Біографії авторів

І. В. Тихоненко, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

кандидат політичних наук,
старший викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

О. О. Філоненко, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

студентка 4 курсу спеціальності «Міжнародні відносини»

Опубліковано
2018-01-29