Президентські вибори та зовнішньополітичний вибір України: грані взаємовпливу

  • Артур Олександрович Аміров Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: зовнішня політика, зовнішньополітичний вибір, електоральний процес, вибори Президента України, передвиборчі програми, мас медіа

Анотація

У статті досліджується проблема взаємного впливу президентських виборчих кампаній та вибору зовнішньополітичного курсу України. Адже, Президент відповідно до Конституції України визначає зовнішньополітичний курс, може змінювати темп його реалізації та стратегічні напрямки, ініціювати суттєві трансформації у зовнішній політиці. За результатами президентських виборчих кампаній 2004, 2010 та 2014 років змінювався вектор зовнішньополітичного вибору. Водночас, реалізація зовнішньополітичного вибору напряму впливає на хід та результат виборчих кампаній в Україні. Під час виборчої кампанії 2019 року зовнішньополітичний вибір став однією із основних тем, що знайшло відображення у програмах кандидатів та дискурсі мас медіа. Визначено, що у програмах кандидатів-лідерів на пост Президента України за результатами першого туру проблема зовнішньополітичного вибору постає або окремо (П. Порошенко, Ю. Бойко), або як складова забезпечення національної безпеки та/чи економічного розвитку. Слід констатувати, що тема зовнішньополітичного вибору не стала головною під час президентської виборчої кампанії, практично не вплинула на її хід та результат. На думку В. Зеленського, питання зовнішньополітичного вибору необхідно вирішувати шляхом референдуму. У його програмі основну увагу зосереджено на внутрішньополітичних проблемах та необхідності зміни влади, її «перезавантаження». Як відомо, саме цей «меседж» було підтримано переважною більшістю громадян України як на президентських, так і на позачергових парламентських виборах. Переваги певного зовнішньополітичного вибору інші кандидати обґрунтовували історичними та політичними факторами (П. Порошенко, Ю. Бойко), економічними чинниками (Ю. Бойко, Ю. Тимошенко). Подальших досліджень потребують трансформації зовнішньої політики України у поствиборчий період, а також вплив проблеми зовнішньополітичного вибору на виборчі кампанії у наступному електоральному циклі.

Біографія автора

Артур Олександрович Аміров, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри політичних теорій Факультету психології, політології та соціології,

Національний університет «Одеська юридична академія»

Посилання

Алексієвець М., С. Я. (2016). Зовнішня політика України: від багатовекторності до безальтернативності. Україна-Європа-Світ: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини.(17), стр. 34-49.

Герасимчук, С. (2019). Дипломатичні підсумки 2019 року. URL: http://prismua.org/2019-12-20

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови країни від здійснення політики позаблоковості» . (2019). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР . (2019). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua

Копійка, В. (2015). Зовнішньополітична парадигма України: історія і сучасність. Віче (18), 7.

Кулініч, М. А. (1994). Україна в новому геополітичному просторі: проблеми регіональної та субрегіональної безпеки. Київ: НІСД.

Кутуєв, П. В. (2002). Парадигма держави, що стимулює розвиток у соціології: концептуальний аналіз. Наукові записки Національного університету «Kиєво-Moгилянська академія». Серія: соціологічні науки, 20, 3-10.

Передвиборна програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського. (2019). URL: https://lb.ua/news/2019/02/11/419467_peredviborna_programa_volodimira.html

Передвиборна програма кандидата на пост Президента України Юрія Бойка. (2019). URL: http://opposition.org.ua/uk/peredviborna-programa-yuriya-bojka.html

Передвиборна програма кандидата у Президенти України Юлії Тимошенко "Новий курс України". (2019). URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=225pt001f01=720.html

Політична наука в Україні. 1991 – 2016: у 2 т. (Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень). (2016). Київ: Парламентське видавництво.

Програма кандидата на пост Президента України Петра Олексійовича Порошенка "Велика держава вільних і щасливих людей". (2019). URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=295pt001f01=720.html

Протокол Центральної виборчої комісії «Про результати голосування у День виборів Президента України» (Чергові вибори Президента України 31 березня 2019) . (2019). Офіційний веб-сайт Центральної виборчої комісії. URL: http://www.cvk.gov.ua/info/protokol_cvk_31032019.pdf

Чекаленко, Л. (2015). Зовіншня політика України: підручник (вид. 2). Київ: LAT&K.

Шляхтун, П. П. (2005). Політологія (теорія та історія політичної науки). Київ: Либідь.

Яковлев, Д. В. (2016). Дилеми вибору. Молодий вчений (7), 503-508.

Опубліковано
2019-12-30