Парламентський дискурс як складова політичного дискурсу: між повсякденністю, політикою та правом

  • Вероніка Іванівна Ломейко Національний університет "Одеська юридична академія"
Ключові слова: парламентський дискурс, політичний дискурс, повсякденність, Верховна Рада України, науковий дискурс, дискурсивні практики

Анотація

У статті досліджується парламентський дискурс як складова політичного дискурсу. Визначено чинники, які впливають на сучасні трансформації парламентського дискурсу як невід’ємної складової політичного дискурсу демократичної держави знаходиться декілька основних чинників. По-перше, вони обумовлені суттєвими зрушеннями у пострадянському політичному просторі, а по-друге – глобальними технологічними новаціями й економічними, соціальними та політичними змінами останніх десятиліть. Серед факторів, які визначають сучасний стан та перспективи розвитку парламентського дискурсу слід відзначити не лише поступовий відхід від радянських/пострадянських дискурсивних практик та медіатизацію політики, а і розвиток мережевих засобів соціальних та політичних комунікацій. Відзначено трансформації парламентського дискурсу на сучасному етапі політичного розвитку, визначено роль парламентського дискурсу у системі політичних комунікацій та значення у процесі формування політичного дискурсу. На особливу увагу процес «розмивання» кордонів між повсякденним та політичним дискурсом заслуговує відносно парламентського дискурсу. Адже, парламент – це орган представницької влади. Депутати виступають не лише в якості професійних політиків та законотворців. Передусім, вони є представниками різних соціальних груп, страт, спільнот  та класів, кожна з яких володіє власними дискурсивними практиками. Відповідно, трансформації парламентського дискурсу характеризуються експансією дискурсу повсякденності як опосередковано (через соціальні мережі), так і безпосередньо, через делегування представників різних соціальних дискурсів до парламенту.

Для сучасної української політики характерною ознакою є оновлення влади за результатами президентських та парламентських виборів, які відбулись у 2019 році. Внаслідок позачергових виборів Верховної Ради України до її складу потрапили як професійні політики, так і представники інших соціальних груп і дискурсивних практик. У процесі перезавантаження влади та переосмислення сутності політичної діяльності й політики як соціального феномену, особливої ваги набуває повсякденний дискурс. Його представники часто свідомо заперечують норми, правила і традиції політичного дискурсу. Повсякденний дискурс поступово стає важливою частиною парламентського дискурсу. У процесі формування парламентського дискурсу Верховної Ради IX скликання відбувається взаємний вплив повсякденного, політичного, наукового та правового дискурсів.

Біографія автора

Вероніка Іванівна Ломейко, Національний університет "Одеська юридична академія"

аспірантка  кафедри політичних теорій факультету психології, політології та соціології
Національного університету «Одеська юридична академія»

Опубліковано
2019-12-30