Софістика в політичному дискурсі як абсолютизація конвенціональності істини

  • Ігор Володимирович Шамша Національний університет "Одеська юридична академія"
Ключові слова: Софістика, істина, корреспондентська концепція істини, екзистенційна концепція істини, комунікативна концепція істини, політичний дискурс

Анотація

Статтю присвячено аналізу використання софістики в політичному дискурсі. Метою статті є проявлення логічного зв’язку між конвенційністю істини і софістикою. Зокрема, автором висловлюється думка, що абсолютизація конвенціональності істини, призводить до софістики.

Автор аналізує причини популярності софістики у світогляді сучасної людини. Такими причинами є: наочність, зведення реальності до її проявів, обіцянка результату без вкладень, обіцянка швидкості досягнення такого результату, вивільнення мислячого від необхідності мислити суще в єдності з належним.

Окрема увага приділяється аналізу концепцій істини. Кореспондентської, екзистенціальної та конвенціональної. Автор доходить висновку про необхідність застосування конвенціональної концепції істини в єдності з кореспондентською та екзистенціальною.

Біографія автора

Ігор Володимирович Шамша, Національний університет "Одеська юридична академія"

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного університету «Одеська юридиччна академія»

Опубліковано
2019-12-30