КОНЦЕПТ «ГЕОПОЛІТИЧНИЙ РИЗИК» У СТРУКТУРІ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ КРАЇНИ

  • В. В. Кривошеїн Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: інвестиційний клімат країни, поняття геополітичного ризику, функції геополітичного ризику, класифікація геополітичного ризику, структура геополітичного ризику, методи оцінки геополітичного ризику, инвестиционный климат страны, понятие геополитического риска, функции геополитического риска, классификация геополитического риска, структура геополитического риска, методы оценки геополитического риска, investment climate, concept of geopolitical risk, function of geopolitical risk, classification of geopolitical risk, structure of geopolitical risk, methods of geopolitical risk assessment

Анотація

Проведено аналіз концепту «геополітичний ризик»
як складової оцінки інвестиційного клімату країни.
Продемонстровано, що геополітичний ризик має об’єк-
тивно-суб’єктивну природу. Виокремлено функції гео-
політичного ризику. Охарактеризовано рівні геополітич-
ного ризику. За критерієм «легальність/легітимність»
геополітичні ризики класифіковано на легально-урядові
та екстралегальні. Визначено структурні елементи гео-
політичного ризику. Запропоновано для аналізу геополі-
тичного ризику використовувати метод індивідуальних
оцінок.

 

The analysis of the concept of “geopolitical risk” assess-
ment as part of the investment climate. Demonstrated that
geopolitical risk is objective-subjective nature. Examined
the function of geopolitical risk. The characteristic level of
geopolitical risk. In terms of “legality/legitimacy” geopolit-
ical risks classified in legally-governmental and extra-legal.
The structural elements of geopolitical risk are defined. Pro-
posed for the analysis of geopolitical risk to use a method of
individual assessments.

Біографія автора

В. В. Кривошеїн, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

доктор політичних наук, професор,
завідувач кафедри соціології

Опубліковано
2016-01-23