«КРИЗА КРИЗИ»

ДВІ ХРОНОПОЛІТИЧНІ МОДЕЛІ ОДНОГО РІШЕННЯ

  • М. О. Андрущенко
Ключові слова: хронополітика, темпоральність, політична криза, «вирва причинності», хронополитика, темпоральность, политический кризис, «воронка причинности», chronopolitics, temporality, political crisis, funnel of causality

Анотація

У статті розглядаються два дослідницькі інструменти
вирішення ключової проблеми хронополітики – пробле-
ми ефектів поєднання темпоральних явищ різного масш-
табу та складності: Стенфордська модель кризи розвитку
та «вирва причинності».

 

Two research instruments of the main chronopolitical
problem decision – problem of the combining different scale
and complexity temporal phenomenons effects: the Stanford
Model of Development Crisis and Funnel of Causality.

Біографія автора

М. О. Андрущенко

кандидат політичних наук,
незалежний дослідник

Опубліковано
2016-01-23