РОЛЬ ПОЛІТИЧНОГО ДІАЛОГУ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

  • А. О. Денисова Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: політичний діалог, політична комунікація, комунікативна раціональність, соціальна держава, соціальна політика, политический диалог, политическая коммуникация, коммуникативная рациональность, социальное государство, социальная политика, political dialogue, political communication, communicative rationality, social state, social policy

Анотація

У статті досліджується роль політичного діалогу в
процесі формування соціальної держави. Визначено роль
політичного діалогу, його основних учасників та головні
теми на різних історичних етапах становлення соціальної
держави. Проаналізовано наявність проблем і дилем у
формуванні соціальної держави в сучасній Україні.

 

The article examines the role of political dialogue in the
process of formation of the social state. The role of political
dialogue, its key players and the main topics in the various
historical stages of development of the welfare state. In ana-
lyzing the problems and dilemmas that arise in the process of
formation of the welfare state in modern Ukraine.

Біографія автора

А. О. Денисова, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри соціології та психології
факультету психології, політології та соціології

Опубліковано
2017-01-25