МІЖПАРТІЙНЕ ПРОТИСТОЯННЯ ЄВРОАТЛАНТИЧНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ В КРАЇНАХ БАЛТІЇ

  • О. В. Кокорєв ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Ключові слова: коаліція, партія, Європейський Союз, НАТО, сучасний політичний процес, європейська інтеграція, Литва, Латвія, Естонія, коалиция, партия, Европейский Союз, современный политический процесс, европейская интеграция, Латвия, Эстония, coalition, party, European Union, NATO, modern political process of European integration, Lithuania, Latvia, Estonia

Анотація

У статті проводиться аналіз особливостей політичних
партій і їхніх можливостей із формування нової урядової
коаліції. Проаналізовано зовнішньополітичне питання
євроатлантичної орієнтації. Виявлено відмінності в оцін-
ках зовнішньополітичного курсу.

 

The article analyzes the features of the political parties
and the possibility of forming a new coalition government.
It analyzes the foreign policy issue of Euro-Atlantic orienta-
tion. The differences in the estimates of foreign policy.

Біографія автора

О. В. Кокорєв, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

кандидат філософських наук,
докторант кафедри політичних наук і права

Опубліковано
2017-01-25