ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРМЕНЕВТИЧНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

  • І. Я. Вдовичин Львівська комерційна академія
Ключові слова: герменевтика, українська політична думка, держава, свобода, особа, украинская политическая мысль, государство, человек, hermeneutics, Ukrainian political thought, government, freedom, person

Анотація

Проаналізовано концептуальні підходи герменевтич-
ного методу для дослідження української політичної дум-
ки першої половини ХХ століття. Визначено роль впли-
ву, відповідно до герменевтичного підходу, взаємозв’язку
духовно-культурної традиції, інституційних і процесу-
альних інструментів на формування політичної системи.
Розкрито значення історичної складової людського буття
для формування незалежної держави.

 

Analyzed the conceptual approaches hermeneutical
method for the study of Ukrainian political thought of the
first half of the twentieth century. The role of influence,
according to the hermeneutic approach, relationship
spiritual and cultural traditions, institutional and
procedural tools in the formation of the political system.
Reveals important historical component of the human being
to form an independent state.

Біографія автора

І. Я. Вдовичин, Львівська комерційна академія

доктор політичних наук,
професор кафедри теорії держави і права

Опубліковано
2016-01-23