ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКТОР У КИТАЙСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ

  • О. С. Пархомчук Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: Сполучені Штати Америки, Китайська Народна Республіка, Перська затока, Близький Схід, енергетичний фактор, Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика, Персидский залив, Ближний Восток, энергетический фактор, United States of America, Republic of China, Persian Gulf, Middle East, energy factor

Анотація

Визначається вплив енергетичного фактора на динаміку
китайсько-американських відносин. Доведено, що Близький
Схід відіграє важливу роль у системі глобальної енергетичної
безпеки. У постбіполярний період політична роль Китаю в
регіоні Перської затоки відчутно активізується. Намаганням
Сполучених Штатів Америки одноосібно контролювати без-
пеку Затоки Китай протиставляє налагодження зв’язків із
країнами регіону, що визначається комплексом його геопо-
літичних та геоекономічних інтересів. Політика Китайської
Народної Республіки в регіоні Перської затоки являє собою,
з одного боку, важливу частину її глобальної стратегії, близь-
косхідного напряму її зовнішньої політики, а з іншого – ок-
ремий напрям політики, що має специфічні характеристики,
мотиваційні фактори та практичні засоби реалізації.

 

Referenced article is the overview of the determination
of the power industry influence on the US-China interna-
tional relations. Middle East region plays a really important
role within the system of the global energy security. Hence,
high importance is allocated to the power industry as Chi-
nese factor of influence in the Middle East and its role in the
US-China international relations. Within the post-bipolar
period, political influence of China in the Persian Gulf re-
gion is substantially growing. US attempts to unilaterally
control security in the Gulf is opposed by Chinese establish-
ment of relations with those countries of the region, who are
falling within its geopolitical and geo-economical sphere of
interest.

Біографія автора

О. С. Пархомчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор політичних наук,
професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики
Інституту міжнародних відносин

Опубліковано
2017-01-25