РОСІЙСЬКІ ЦЕНТРИ ВПЛИВУ В ПОЛЬСЬКОМУ ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ

  • М. Марек Ягеллонський Університет
Ключові слова: Sputniknews, проросійські організації, тролінг, дезінформація, пророссийские организации, троллинг, дезинформация, prorussian organizations, trolling, disinformation

Анотація

Російська гібридна війна проявляється в діяльності
в інформаційному просторі. Такі заходи, як відповідне
освітлення комунікатів у ЗМІ, поширення так званої фей-
кової інформації та цілоспрямовані медіаатаки на органі-
зації, держави, громадських діячів та політиків, є типо-
вими прикладами діяльності російських центрів впливу.
Ці центри працюють також у Польщі, де через відповід-
ний вплив, особливо в Інтернет-просторі, вони намага-
ються дезінформувати поляків, показуючи в негативномі
світлі всі теми, пов’язані з Україною, політичними та вій-
ськовими структурами Західної Європи, концентруючись
на лобіюванні російского політичного нарративу. У цьо-
му процесі беруть участь також організації, які відкрито
симпатизують Кремлю. Хоча сила впливу проросійських
організації на польський медіапростір дуже невелика, це
не означає, що не варто проаналізувати цю діяльність,
особливо коли з кожним тижнем дізнаємося про нові про-
вокації, спрямовані на погіршення польсько-українських
відносин.

 

The Russian hybrid war manifests itself in many actions,
one of them is action in the information sphere. Actions like
proper creating the media transmission, disseminating fake
informations and intentional media attacks directed against
organizations, states and public persons – these are char-
acteristic examples of activity of Russian centres of the
influence. These centres work also in Poland. They have an
influence in the Internet and they try to misinform Poles,
by showing Ukraine in bad way, by making disinformation
about political and military West-European structures, by
lobbying the Russian vision of world. Organizations which
openly are sympathizing with the Kremlin also participate
in this process. In Poland the strength of the prorussian me-
dia transmission is not so strong, but it doesn’t mean that we
would not analise this activity closely.

Біографія автора

М. Марек, Ягеллонський Університет

аспірант культурознавства,
магістр кафедри українознавства

Опубліковано
2017-01-25