СОЦІАЛЬНІ УМОВИ ПОЛІТИЧНОГО ВИБОРУ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

  • К. С. Нікешина Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: теорія вибору, раціональний вибір, публічний вибір, суспільна думка, соціальні відносини, соціологія вибору, теория выбора, рациональный выбор, общественный выбор, общественное мнение, социальные отношения, социология выбора, theory of choice, rational choice, public opinion, social relations, sociology of choice

Анотація

Досліджено соціологічний аналіз теорії вибору з ме-
тою виявлення значення вибору в соціальних відносинах
та застосування теорії вибору в різних соціальних полях.
Проаналізовано міст теорії вибору, а також основні етапи
її становлення. Виявлено особливості практики впрова-
дження вибору на сучасному етапі, запропоновано шляхи
вирішення практичних проблем.

 

Sociological analysis studied the theory of choice to iden-
tify the importance of choice in social relations and of the
theory of choice in various social fields. Analyzed the con-
tent of the theory of choice, namely methodology and stages
of development. Identifying characteristics practices im-
plementation of choice at this stage and the ways of solving
practical problems.

Біографія автора

К. С. Нікешина, Національний університет «Одеська юридична академія»

студентка магістратури
факультету психології, політології та соціології

Опубліковано
2017-01-25