НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК СУСПІЛЬНИЙ ФЕНОМЕН, ПОЛІТИКА І ПРАКТИКА ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ КРАЇНИ

  • Є. В. Маценко Міжрегіональна Академія управління персоналом
Ключові слова: безпека, національні інтереси, національна безпека, національний суверенітет, міжнародна політика, безопасность, национальные интересы, национальная безопасность, национальный суверенитет, международная политика, security, national interests, national security, national sovereignty, international policy

Анотація

У статті розглянуто базові засади обґрунтування фе-
номену «національна безпека» в політолого-правовому,
соціологічному аспектах. Доводиться, що національна
безпека – основа забезпечення національно-державного
суверенітету країн, особливо в умовах глобалізації та ра-
дикальних трансформаційних процесів.

 

The article considers foundations of the substantiation
of a phenomenon “national security” in political-legal and
sociological aspects. It is proved that national security is
the basis for the protection of national state sovereignty of
countries, especially in terms of globalization and radical
transformation processes.

Біографія автора

Є. В. Маценко, Міжрегіональна Академія управління персоналом

докторант

Опубліковано
2017-01-28