ПІВНІЧНОКОРЕЙСЬКА ЯДЕРНА ЗАГРОЗА ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ЩОДО ЦЬОГО ПИТАННЯ

  • О. О. Головань ЕЙ ДЖІ Консалтинг груп
Ключові слова: Д. Трамп, Кім Чен Ин, Північна Корея, Сполучені Штати Америки, ядерна ракета, Ким Чен Ын, Северная Корея, Соединенные Штаты Америки, ядерная ракета, D. Trump, Kim Chen In, North Korean, USA, nuclear rocket

Анотація

Стаття присвячена дослідженню корейської ядерної
та ракетної загрози як однієї з найважливіших проблем,
що стоїть перед Д. Трампом так само гостро, як і перед
його попередниками. Під час написання статті автором
були використані такі методи: аналіз, синтез, порівнян-
ня. Досліджуються причини, етапи еволюції та вказуєть-
ся результат і наслідки північнокорейської ядерної про-
грами. Зазначається її роль у безпеці корейського народу
та збереженні комуністичного режиму. Також з’ясовано
дії попередників Д. Трампа щодо врегулювання корей-
ської загрози і визначено шляхи вирішення проблеми.
Основні висновки дослідження полягають у тому, що в
найближчому майбутньому США може використати ко-
рейську проблему як фактор переключення уваги електо-
рату із внутрішніх проблем на зовнішні.

 

The article is devoted to the study of the Korean nuclear
and missile threat as one of the most important problems
facing D. Trump as sharply as before his predecessors.
During writing the article, the author used the following
methods: analysis, synthesis and comparison. Investigated
the causes, stages of evolution and indicated the result
and consequences of the North Korean nuclear program.
The role it represents for the security of the Korean people
and the preservation of the communist regime is noted.
Also determined the actions of predecessor of D. Trump
for the settlement of the Korean threat and the ways of its
solution. The main conclusions of the study are that in the
near future the US can use the Korean problem as a factor
in switching the attention of the electorate from internal
problems to external ones.

Біографія автора

О. О. Головань, ЕЙ ДЖІ Консалтинг груп

кандидат політичних наук,
керівний партнер

Опубліковано
2017-01-28