ПРАВИЙ РАДИКАЛІЗМ І ЕКСТРЕМІЗМ У СУЧАСНІЙ СЛОВАЧЧИНІ

  • А. Ю. Ключкович ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ключові слова: правий радикалізм, екстремізм, крайні праві політичні партії, «Котлеба – Народна партія Наша Словаччина», Словацька Республіка, правый радикализм, экстремизм, крайне правые политические партии, «Котлеба – Народная партия Наша Словакия», Словакия, right-wing radicalism, right-wing extremism, far-right political parties, Kotleba – People's Party Our Slovakia, Slovak Republic

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку правого радикалізму та екстремізму у Словацькій Республіці. Досліджується електоральний успіх крайніх правих
політичних сил на останніх парламентських виборах
у Словаччині та риторика, що використовувалася ними
під час виборчих кампаній. З’ясовано вплив політичних,
соціально-економічних, національно-культурних і глобальних факторів на поширення правоекстремістських
ідей. Автор дійшов висновку, що «Котлеба – Народна
партія Наша Словаччина», попри зростання підтримки виборців, на сучасному етапі не відіграє значної ролі
у формуванні державної політики Словацької Республіки, оскільки партія знаходиться у фактичній ізоляції у
рамках існуючої політичної системи.

 

The article deals with modern state of development of
the right-wing radicalism and extremism in Slovak Republic. The electoral successes of far-right during last parliamentary elections in Slovakia as well as the rhetoric of their
electoral campaigns are studied. The impact of political,
socio-economic, national-cultural and global factors on the
propagation of right-wing extremist ideas has been studied.
The author concludes that the «Kotleba – People's Party Our
Slovakia», despite the rise of popularity among the voters,
at the modern stage doesn’t play significant role in the formation of the state policy of the Slovak Republic, because it
is in actual isolation within the framework of the existing
political system.

Біографія автора

А. Ю. Ключкович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат політичних наук,
доцент кафедри політології і державного управління

Опубліковано
2017-01-28